Liity jäseneksi

Kivi » Louhinta » Vastuullinen louhinta

Vastuullinen louhinta

Luonnonkiven louhinta on luvanvaraista toimintaa. Suomessa louhintaa säädellään kahdenlaisen lainsäädännön kautta.

Graniitti ja liuske

Graniitin louhintaan tarvitaan maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottolupa, ja ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Lupia haetaan kunnan viranomaisilta, ja verkkolomakkeet löytyvät kunnittain Suomi.fi -palvelusta.

Maa-ainesten ottolupahakemukseen tulee liittää maa-aineksen ottamissuunnitelma, jonka tekemiseen saa apua Ympäristöministeriön Maa-ainesten kestävä käyttö -oppaasta.

Vuolukivi ja marmori

Vuolukiven ja marmorin louhinta kuuluu kaivoslain alaisuuteen, mutta siihen tarvitaan myös ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa.

Kaivoslain piiriin kuuluvaan esiintymään tulee tehdä tutkimuksia varten varaus ja/tai valtaus. Valtaushakemus tehdään kirjallisesti Työ- ja elinkeinoministeriölle, jonka jälkeen esiintymälle tulee hakea kaivospiirin määräämistä Kauppa- ja teollisuusministeriöltä. Kaivoslaista ja hakemuksista saa lisätietoja Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ympäristölupa osoitetaan kaivoshankkeissa alueelliselle ympäristölupavirastolle.

Luonnonkivilouhimot Suomessa 2021

Lue lisää

Louhimon maisemointi ja uusiokäyttö | Luonnonkivilouhimoiden sivukivi