Liity jäseneksi

Jäsenemme

KIVI ry:llä on sekä varsinaisia jäseniä, kumppanijäseniä ja opiskelijajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen kivialalla työnantajana toimiva yhteisö, jonka jäsenyyden yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenhakemus toimitetaan hallitukselle kirjallisesti >>

Varsinaiset jäsenemme 2020 >>

Kumppanijäseneksi voi päästä muullakin alalla toimiva yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka jäsenyyden liiton hallitus hyväksyy. Kumppanijäsenellä on jäsenkokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenhakemus toimitetaan hallitukselle kirjallisesti >>

Kumppanijäsenemme 2020 >>

Opiskelijajäseneksi voi liittyä alan opiskelija tai alasta kiinnostunut opiskelija kirjallisesti >>

KIVI ry:n varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määrätään vuodeksi kerrallaan, ja sen perusteena on yrityksen edellisen vuoden liikevaihto. Jäsenmaksun perusteet päätetään vuosittaisessa jäsenkokouksessa. Kumppanijäsenten jäsenmaksuista päättää yhdistyksen hallitus.