Liity jäseneksi

CE-merkintä

Eurooppalaisista tuote- ja testausstandardeista vastaa standardisointiorganisaatio CEN. CEN:in EN -standardit vahvistetaan sellaisinaan kansallisiksi SFS-EN standardeiksi, jotka Suomessa julkaisee Suomen standardisoimisliitto SFS.

Käytännön standardisoimistyön tekevät CEN:in tekniset komiteat (TC), joilla on eri osakokonaisuuksiin keskittyviä työryhmiä (WG). Suomessa SFS on valtuuttanut Rakennustuoteteollisuus RTT:n vastaamaan suurimmasta osasta rakennusalan standardisoimistyöstä. Kivi ry on puolestaan tehnyt yhteistyösopimuksen RTT:n kanssa kivialan standardisoimistyön käytännön hoitamisesta.

Mitä standardisointi on >>

Suomessa CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes >>