Liity jäseneksi

Kivi » Vastuullisuus » Vastuullinen kivi

Vastuullinen kivi

Kivi ry on voittoa tavoittelematon ja puolueeton kiviteollisuusalan etujärjestö, joka sitoutuu yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen, parhaiden ympäristökäytäntöjen sekä lainsäädännön noudattamiseen. Toimintaamme ohjaavat myös YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Toimintamme tarkoituksena on edistää luonnonkiven kysyntää ja tunnettuutta matalan hiilijalanjäljen ja ikuisen elinkaaren materiaalina sekä mahdollistaa jäsenillemme paras mahdollinen liiketoimintaympäristö. Tämän toteutamme vastuullisin toimintatavoin, ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Tuemme aktiivisesti myös kaikkia sidosryhmiämme toimimaan vastuullisesti.

Ympäristövastuu

Kiviteollisuuden ympäristövaikutukset ovat verrattain pienet, ja siksikin kivi on ihanteellinen materiaali moniin eri käyttötarkoituksiin. Arvioimme jatkuvasti kiviteollisuuden ympäristövaikutuksia ja haemme kehityskohteisiin parhaita ratkaisuja yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Merkittävimmät kiviteollisuuden ympäristövaikutukset syntyvät louhimoilla.

Kotimainen luonnonkivi on vastuullinen valinta. Helpottaaksemme suunnittelijoita matalan hiilijalanjäljen materiaalivalinnoissa, olemme julkaisseet suomalaisen luonnonkiven ympäristöselosteet sekä tehneet luonnonkiven hankintaoppaan.

Sosiaalinen vastuu

Kivi ry huomioi toiminnassaan kiviteollisuusalan yhteiskunnalliset vaikutukset. Teemme tiivistä yhteistyötä koulutus-, rakentamis- ja ympäristötahojen kanssa. Globalisaation myötä myös kotimainen kiviteollisuus on alkanut kansainvälistyä ja siksi tuemme myös uusia toimijoita, yrityksiä ja työntekijöitä, toimimaan parhaiden käytäntöjen mukaan. Tuomitsemme kaiken ihmisoikeuksia rikkovan toiminnan: kansallinen lainsäädäntö ja kansainvälisen työjärjestö ILOn sopimukset luovat perustan toiminnallemme.