Liity jäseneksi

Kivi » Vastuullisuus » Kotimaisen luonnonkiven hiilijalanjälki

Kotimaisen luonnonkiven hiilijalanjälki

Matala hiilijalanjälki ja pitkä elinkaari

Käynnistimme syksyllä 2019 hankkeen, jossa selvitimme kotimaisten luonnonkivituotteiden ilmastokuormituksen. Elinkaariarviointeihin erikoistunut Bionova Ltd teki meille eurooppalaisten EN 15804 ja ISO 14025 -standardien mukaiset ympäristöselosteet eli EPD:t. Selosteen avulla luonnonkiveä tuottava jäsenyrityksemme voi luotettavasti osoittaa tuotteensa ympäristövaikutukset esimerkiksi vaihtoehtoisiin tai muualla tuotettuihin materiaaleihin verrattuna.

Ympäristötietoinen hankkii kiven läheltä

Kotimaisen luonnonkiven matala hiilijalanjälki selittyy lyhyillä kuljetusetäisyyksillä, koska suurin osa luonnonkiven päästöistä tulee kuljetuksista. Vastuullisesta rakentamisesta kiinnostunut hankkiikin kiven mahdollisimman läheltä. Esimerkiksi infrarakentamisessa käytetyn reunakiven valmistus ja kuljettaminen Aasiasta Suomeen aiheuttaa 82% suuremmat päästöt suomalaiseen reunakiveen verrattuna.

Luonnonkiven elinkaaren käyttöominaisuudet ovat myös hyvät, kun niitä tarkastellaan ympäristönäkökulmasta. Rakennustuotteen käyttövaiheen päästöihin vaikuttavat muun muassa huoltovaatimukset, korjaustarpeet ja -mahdollisuudet sekä käyttöikä.

KIVI ry:n ympäristöselosteet RTS-tietokannassa >>

Environmental Product Declarations for Finnish Natural Stone:

EPD-miljödeklarationer för finsk natursten

Lue tiedote 15.05.2020 >>

Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonepäästöistä. Useat kaupungit ja kunnat ovat ilmoittaneet tavoitteensa olla hiilineutraaleja ja Suomen valtion tavoite olla hiilineutraali on vuonna 2035.

Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekartan päämääränä on tuoda rakennusten hiilijalanjäljet osaksi säädösohjausta. Rakennusten hiilijalanjäljelle on ministeriössä kehitetty arviointimenetelmä, jonka avulla rakentamisen ilmastovaikutukset voidaan laskea koko rakennuksen elinkaaren ajalta rakennustuotteiden valmistuksesta aina rakennuksen purkamiseen ja kierrätykseen saakka.