Liity jäseneksi

Kivi » Vastuullisuus » Luonnonkiven hiilijalanjälki

Luonnonkiven hiilijalanjälki

Luonnonkivi on vihreä rakennusmateriaali

Kivi kestää niin käyttöä kuin katseitakin ja tulee pitkän elinkaarensa vuoksi edulliseksi. Kivi on sataprosenttisesti kierrätettävä ekologinen lähituote, ja sen hiilijalanjälki on erityisen matala.

Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonepäästöistä. Useat kaupungit ja kunnat ovat ilmoittaneet tavoitteensa olla hiilineutraaleja ja Suomen valtion tavoite olla hiilineutraali on vuonna 2035.

Kivi ry valmistautuu jäsenyritystensä kanssa vastaamaan vähähiilisen rakentamisen tarpeisiin. Olemme käynnistäneet hiilijalanjäljen laskentaprojektin, jossa laskemme EPD:t (Environmental Product Declaration) tarvekivelle, käytetyimmille rakennuskiville sekä kivitasoille ja hautakiville. Hiilineutraalien tavoitteiden seurannassa on tärkeää, että materiaalien hiilijalanjälkeä voidaan mitata tuotantoketjun alusta loppuun.

Tulokset valmistuvat joulukuussa 2019 ja ne julkaistaan alkuvuodesta 2020.

Laskennan suorittaa Bionova Ltd.

Eurorocin EPD (2014) >>

Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekartan päämääränä on tuoda rakennusten hiilijalanjäljet osaksi säädösohjausta. Rakennusten hiilijalanjäljelle on ministeriössä kehitetty arviointimenetelmä, jonka avulla rakentamisen ilmastovaikutukset voidaan laskea koko rakennuksen elinkaaren ajalta rakennustuotteiden valmistuksesta aina rakennuksen purkamiseen ja kierrätykseen saakka.