Liity jäseneksi

Kivi » Louhinta » Vastuullinen louhinta » Louhimon maisemointi ja uusiokäyttö

Louhimon maisemointi ja uusiokäyttö

Luonnonkiven louhinta muuttaa maisemaa, mutta muutosta voidaan hallita hyvällä suunnittelulla ja maisemoinnilla. Laki velvoittaa toiminnanharjoittajan maisemoimaan maa-ainesten ottamisalueen toiminnan loputtua.

Toiminnan päätyttyä louhimoalue siistitään, kasvillisuus palautetaan istutuksin ja alueelle soveltumaton käyttö estetään esimerkiksi sivukivin.

Louhimoalue voidaan ottaa uusiokäyttöön makeanveden altaaksi, kalastuslammeksi tai virkistysalueeksi, ja se sopii myös loma-asutukseen. Joissain tapauksissa siitä voidaan tehdä myös geologinen tai teollishistoriallinen nähtävyys.

Louhimon erityispiirteistä riippuen sitä voidaan käyttää esimerkiksi melontaan, purjehdukseen tai uimiseen. Vanhat louhimot sopivat erittäin hyvin myös sukeltamiseen, koska vesi on useimmiten kirkasta. Vesiallasta voidaan hyödyntää myös kalan- ja ravunkasvatuksessa.

Graniittilouhimon seinämä soveltuu sellaisenaan kiipeilyyn, koska siitä ei irtoa kiveä. Kaikki luonnonkivilouhimot soveltuvat kallion laadun puolesta kalliorakentamiseen. Monet louhimot ovat luonnostaan kuin amfiteattereita, ja niitä voidaankin hyödyntää erinomaisesti erilaisten ulkoilmatapahtumien järjestämispaikkoina.