Liity jäseneksi

Kivi » Louhinta » Vastuullinen louhinta » Luonnonkivilouhimoiden sivukivi

Luonnonkivilouhimoiden sivukivi

Kivilouhimolla syntyy tuotannon yhteydessä koko ajan ns. sivukiveä, joka on koostumukseltaan täsmälleen samaa ainesta kuin louhimolla varsinaiseen tuotantoon valmistettavat tuotteet. Sivukivi ei kuitenkaan täytä luonnonkiveltä vaadittavia laatu- tai kokovaatimuksia, jolloin sitä voidaan käyttää joko suoraan tai mekaanisesti jatkojalostettuna muihin tarkoituksiin. Sivukivi ei sisällä luonnolle haitallisia aineita.

Sivukiven käyttökohteita:

  • Erilaiset mursketuotteet mm. teiden, talojen ja pihojen rakenteissa, elementtien valmistuksessa ja hiekoitussepelinä.
  • Vesirakentaminen, mm. aallonmurtajat, satamarakenteet, jokien pengerrykset, vedenpuhdistuspadot, tulva-alueiden suojakiveykset ja laiturit.
  • Ympäristörakentaminen, mm. kivimuurit, äänivallit, tienpengerrykset, piha- ja leikkikenttien koristukset, teollisuusmineraalituotanto ja keramiikka.