Liity jäseneksi

Kivi » Koulutus » Kivialan tutkinnot

Kivialan tutkinnot

Rakennusalan perustutkinto, kivirakentaja

Kivirakentajalla on rakennusalan perusvalmiuksien lisäksi kivirakentamisen erikoisosaaminen. Hän tekee rakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä valmistaa ja asentaa ympäristö- ja piharakentamistuotteita, julkisivuissa ja sisustamisessa käytettäviä rakennuskivituotteita. Kivirakentajat työskentelevät pääasiassa luonnonkiven jalostusteollisuudessa ja louhoksilla, kiviasennusyrityksissä- ja rakennusliikkeiden palveluksessa sekä betonituoteteollisuudessa.

Kivirakentaja voi erikoistua esimerkiksi vuolukiven tuotantotekniikkaan tai luonnonkivitulisijoihin.

Kivipölyallergia ja astma rajoittavat työskentelyä.

Opintoihin sisältyy:

 • Perustustyöt (pakollinen tutkinnonosa)
 • Kivituotteet- ja asennus (pakollinen tutkinnonosa)
 • Tasokiviasennus
 • Ympäristökiviasennus
 • Vuolukiven tuotantotekniikka
 • Kovakiven tuotantotekniikka
 • Luonnonkiven teollisuusautomaatio ja tuotantoprosessit
 • Luonnonkiven muotoon työstö
 • Muistomerkkituotteiden valmistus
 • Luonnonkivitulisijan rakentaminen
 • Luonnonkiven louhinta

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Artesaani suunnittelee ja valmistaa erilaisia tuotteita käyttäen perinteisiä käsityötapoja ja nykytekniikkaa. Alalle tyypillistä ovat uniikkiesineet ja pienet sarjat. Työssä korostuu yksilöllinen tekeminen ja kädentaidot. Ammatissa toimiminen edellyttää hyvää hienomotoriikkaa, yritteliäisyyttä, visuaalisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Käsityömuotoilussa voi valita materiaalikseen joko puun tai kiven ja metallin.

Kivi- ja metallialalla artesaani työstää pääasiassa kiveä ja metallia sekä yhdistelee niitä töissään. Myös muiden materiaalien yhdistäminen päämateriaaleihin on mahdollista. Metallin työmenetelmiä ovat taonta, valutekniikat, metallipakotus, hopeatyöt ja perusmetallityöt. Kiveä työstetään sahaamalla, hiomalla, veistämällä ja tekemällä eri pintakäsittelyjä. Artesaanit työskentelevät useissa eri ammateissa, joissa korostuvat suunnittelu ja kädentaidot. He voivat toimia muun muassa myynti-, neuvonta-, ohjaus-, valmistus- ja huoltotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Pölyallergiat ja astma rajoittavat työskentelyä. Työ on seisomatyötä.

Opintoihin sisältyy:

 • Esineiden suunnittelu ja valmistus
 • Materiaalituntemus
 • Visuaalinen ilmaisu
 • Tuotesuunnittelun perusteet
 • Kulttuuritieto
 • Koneiden ja laitteiden käyttö
 • Yrittäjyysopinnot
 • Näyttelytoiminta

Ammattitutkinto

Kivialan ammattitutkintoon kuuluvat osaamisalat ovat

 • Louhinta
 • Jalostus
 • Asennus
 • Valinnaiset tutkinnonosat

Koulutuksen tavoitteet:

 • Antaa opiskelijalle riittävät perustaidot toimia ympäristö- ja kiven jalostusalan työtehtävissä
 • Oppia suorittamaan erilaisia betoni ja luonnonkiven työstö-, asennus- ja rakennussuunnitelmia
 • Antaa valmiuksia erilaisten kivikoneiden ja laitteiden huoltotoimien osaamisessa
 • Käyttää turvallisesti ja oikein alalla tarvittavia koneita ja laitteita
 • Työllistyä kiven työstön ja ympäristörakentamisen tehtäviin tai esim. alalle yrittäjiksi
Tutkinto soveltuu mm. alaa vaihtavalle, työttömälle, ~3 vuotta työelämäkokemusta omaavalle, kivialasta kiinnostuneelle, kaikille kädentaitoja omaaville.

Korkea-aste

Ammattikorkeakoulutasolla luonnonkivialaan liittyvä tutkinto on rakennusinsinöörin tutkinto.

Tiedekorkeakouluissa ei ole kivialan tutkintoja, mutta rakennuskiviä käsitellään geologi-, diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksissa.