Liity jäseneksi

Kivi » Kivi-info » Kivilajit » Graniitti, gabrot ja diabaasi

Graniitti, gabrot ja diabaasi

Graniitti on tunnetuin ja eräs yleisimmistä syväkivilajeista koko maapallolla. Graniitit koostuvat kalimaasälvästä (40-70%), kvartsista (10-30%), plagioklaasista (10-30%) ja biotiitista (3-10%). Näiden lisäksi graniiteissa saattaa olla muutama prosentti muitakin mineraaleja (mm. sarvivälkettä).

Graniitin läheinen sukulainen granodioriitti eroaa graniitista siten, että siinä on hieman vähemmän kalimaasälpää ja enemmän plagioklaasia. Yleissävyltään granodioriitit ovat tummempia johtuen esimerkiksi mustasta sarvivälkkeestä.

Gabrot koostuvat plagioklaasista (40-70%), sarvivälkkeestä, pyrokseeneista ja oliviinista (yhteensä 20-50%). Gabrot muistuttavat ulkonäöltään dioriitteja ja ovat väriltään mustanharmaita tai mustia.

Diabaasi on juonikivilaji, jonka mineraalikoostumus on sama kuin gabrolla. Diabaasit ovat väriltään mustia ja raekooltaan hieman hienompia kuin dioriitit ja gabrot. Suuntautumattomissa diabaaseissa mineraalirakeet ovat voimakkaasti toisiinsa nähden lomittain, joka tekee kivestä erityisen sitkeää ja lujaa.

Takaisin Kivilajit-sivulle >>