Liity jäseneksi

Kivi » Kivi-info » Materiaalit » Tiedotteet » Kivet Turun kauppatorille Kiinasta

Kivet Turun kauppatorille Kiinasta

Kivien tuonti Kiinasta Turun kauppatorille aiheuttaa yli nelinkertaiset CO2-päästöt kotimaiseen kiveen verrattuna

Suomalaista luonnonkiveä edustava Kivi ry on laskenut, että Turun kaupungin päätös hankkia kauppatorin kiviä Kiinasta aiheuttaa yli 2 100 000 kilon hiilidioksidipäästöt, mikä on yli nelinkertainen kotimaiseen kiveen verrattuna. Kiinalaisen kiven valinta onkin vahvassa ristiriidassa Turun kaupungin ympäristötavoitteiden kanssa. Lisäksi päätös ihmetyttää suomalaista luonnonkiviteollisuutta, sillä tässä ajassa kotimaisen työn tukemisella voitaisiin auttaa maan selviämistä koronakriisin aiheuttamista vaikutuksista.

Turun kaupunkiympäristölautakunta valitsi eilen uuden kauppatorin pintakivien ja ajoratojen reunakivien toimittajat. Kauppatorin pintaan kiviä hankitaan noin 14 000 neliön ja reunakiviä noin 800 metrin edestä. Kivet hankittiin hintakilpailuna, eli halvimmat tarjoukset hyväksyttiin. Kilpailutuksen tuloksena kaikki kivet ovat tulossa Kiinasta kustannussyistä.

”Hämmästyimme jo tarjouspyyntövaiheessa, koska hiilineutraaliksi ja ympäristöystävälliseksi itseään profiloiva Turku ei ollut huomioinut lainkaan ilmastotavoitteita tai hiilijalanjälkeä. Olemassa on kuitenkin tutkittua tietoa siitä, että kotimaisen luonnonkiven aiheuttama ilmastokuormitus on hyvin alhainen muun muassa lyhyiden kuljetusmatkojen ja pitkän käyttöiän ansiosta. Esimerkiksi tässä tapauksessa kiinalaisen kiven hankinta aiheuttaa yli nelinkertaiset hiilidioksidipäästöt kotimaiseen luonnonkiveen verrattuna”, Kivi ry:n Sini Laine toteaa.

Kilpailutukseen osallistui myös kotimaista luonnonkiveä tarjoavia yrityksiä, joiden hinta ei kuitenkaan ollut kilpailukykyinen Kiinasta tuotavien kivien kanssa.

”Ilmastotavoitteiden lisäksi julkisten toimijoiden tulisi pohtia myös päätösten taloudellista vaikutusta laajemmassa mittakaavassa. Turunkin tapauksessa tilauksen tuotot ja saatavat verotulot olisi ollut mahdollista saada maakuntaan ja näin tukea alueen työllisyyttä ja toipumista koronakriisistä. Siinä olisi nopeastikin saatu hintaero takaisin”, Laine sanoo.

Kivi ry:n Laine muistuttaa myös, että kiinalaista kiveä kannattaisi tarkastella myös sosiaalisen vastuun osalta. Finnwatchin tekemien selvitysten mukaan kiinalaiseen kivituotantoon liittyy isoja ihmisoikeusriskejä, kuten ongelmia työterveydessä ja -turvallisuudessa sekä järjestäytymisvapaudessa. Kiinalaisen kiven jäljitettävyydessä louhimoihin on isoja ongelmia ja huonot työolot jäävät piiloon. Kiven alkuperä ei ole aina tiedossa edes sitä myyvällä yrityksellä.

”Rakennuskivien vastuullisuuteen voitaisiin helposti vaikuttaa käyttämällä sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kriteereitä julkisissa hankinnoissa. Ruotsissa kivihankintojen vastuullisuudessa ollaan valovuosia edellä ja siellä edellytetään jo kiven 100 prosenttista jäljitettävyyttä. Suomessakin meillä on tästä hyviä esimerkkejä, kuten Tampereen kaupunki, joka on huomioinut vastuullisuusasiat hyvin kivihankinnoissaan”, Laine sanoo.

Elinkaariarviointeihin erikoistunut Bionova Ltd on laskenut Kivi ry:n toimeksiannosta kotimaisesta luonnonkivestä valmistettujen kivituotteiden eurooppalaisen standardin mukaiset ympäristöselosteet. Selvityksen mukaan kotimaisen luonnonkiven aiheuttama ilmastokuormitus on hyvin alhainen muun muassa lyhyiden kuljetusmatkojen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Vertailulaskelma Turun kauppatorin luonnonkiven hiilidioksidipäästöistä.

KIVI ry (aiemmin Kiviteollisuusliitto ry) on vuonna 1938 perustettu Suomen ainoa luonnonkiviteollisuutta edustavien yritysten järjestö.

Lisätietoja:

KIVI ry

Sini Laine, toiminnanjohtaja

p. +358 50 330 1630, s-posti: sini.laine@kivi.info

Linkkejä:

KIVI ry:n ympäristöselosteet RTS-tietokannassa >>

Finnwatchin raportti: Sosiaalisesti vastuullisempia luonnonkiven julkisia hankintoja >>

Ympäristöministeriö: Vihreä julkinen rakentaminen >>