Liity jäseneksi

Kivi » Kivi-info » Materiaalit » KIVIwebinaarit 2021

KIVIwebinaarit 2021

Järjestimme keväällä 2021 webinaareja, jolla kullakin oli kivestä innoituksensa saanut teema.

Ensimmäinen webinaarimme tarkasteli kiven matalaa hiilijalanjälkeä ja ikuista elinkaarta. Elinkaariarviointeihin erikoistunut OneClick LCA on laskenut Kivi ry:n toimeksiannosta kotimaisesta luonnonkivestä valmistettujen kivituotteiden eurooppalaisen standardin mukaiset ympäristöselosteet. Kuulet siis tutkittua tietoa kotimaisen kiven hiilijalanjäljestä ja saamme myös videoterveiset ympäristöministeriöstä. Webinaarissamme selviää lisäksi, miksi Espoon kaupunki on valinnut kotimaisen kiven Lukutorin pilottikohteeseensa. Kiviteollisuutta edustaa Loimaan Kivi, jonka toimitusjohtaja kertoo työn etenemisestä ja tilausprosessista Lukutorin työmaalla.

Katso webinaari >>

Toisessa webinaarissa tutustumme Lahden matkaan vuoden 2021 ympäristöpääkaupungiksi sekä siihen, miten tavoitteet on huomioitu kaupungin toiminnassa.Vuoden Euroopan ympäristökaupunki -nimitys jaetaan vuosittain yhdelle kaupungille, joka on ympäristötoiminnan edelläkävijä, toimii esimerkkinä muille kaupungeille sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. Lahtea ennen tunnustuksen on saanut 11 eurooppalaista kaupunkia. Suomen arvostetuimpiin kuuluva kosteus- ja homeongelmien asiantuntija ja nykyinen Lahden rakennustarkastaja Juhani Pirinen kertoo Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksesta.

Katso webinaari >>

Kolmas webinaarimme on pidempi koulutustilaisuus, jossa avaamme kestävää hankintaprosessia.
Suomi on ilmoittanut pyrkivänsä hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja sen myötä myös julkisilla hankintayksiköillä, kuten kunnilla ja kaupungeilla, on omat hiilineutraalit tavoitteensa. Kaupunkisuunnittelussa kasvavana teemana on vastaaminen ilmastotavoitteisiin, jolloin luonnonvarojen kestävä hankinta ja käyttö sekä materiaalien pitkä elinikä nousevat hankinnoissa tärkeiksi tekijöiksi. Julkiset hankintayksiköt ovat keskeisessä roolissa kestävän hankinnan edistämisessä, sillä hankkeet ovat tyypillisesti suuria.

Katso koulutus: Kestävä hankinta, Kuntaliiton hankinta-asiantuntija Olli Jylhä >>