Liity jäseneksi

Kiillotettu

Ruskiavuoren pallograniitti – Brownhill

Ruskiavuoren pallograniitti on suomalainen suurharvinaisuus. Ruskiavuoren pallograniitti vastaa ominaisuuksiltaan suomalaista graniittia ja toimii näin ollen vaativissakin rakennuskohteissa. Pallojen välimassa on tavallisesti keskirakeista graniittia, mutta sen raekoko vaihtelee laajasti ja paikoin siinä on karkearakeisia kvartsirikkaita kohtia. Välimassan päämineraaleina on kalimaasälpä, plagioklaasi, kvartsi ja biotiitti. Satunnaisesti tavataan myös fluoriittia, muskoviittia, titaniittia ja zirkonia. Plagioklaasirakeet ovat paikoin voimakkaasti muuttuneita. Soveltuvuus: pienet pöytätasot 1 x 2 m, kulhot, vadit ym. pienesineet. Värivaihtelu kohtalainen. Säänkestävyys ja kulutuskestävyys hyvä. Saatavuus rajallinen.

Louhintapaikka

Savitaipale

Louhija

Sorvikivi Oy

Tekniset ominaisuudet

EN_13755Vedenimukyky– %
EN_1936Tiheys– kg/m3
EN_1936Huokoisuus– %
EN_12372Taivutusvetolujuus, tuore materiaali– Mpa
EN_12372Taivutusvetolujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo– Mpa
EN_12372Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl*– Mpa
EN_12372Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo*– Mpa
EN_12371Pakkasen kestävyys, taivutusvetolujuuden muutos***– %
EN_1926Puristuslujuus, tuore materiaali– Mpa
EN_1926Puristuslujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo– Mpa
EN_1926Puristuslujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl*– Mpa
EN_1926Puristuslujuus, Materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo*– Mpa
EN_14157Kulutuskestävyys– mm
EN_13364Tapinreiän murtolujuus– N
EN_13364Tapinreiän murtolujuus, alempi odotusarvo– N
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C LiukkausKuiva pinta
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C LiukkausMärkä pinta

* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
** Testi tehty vuonna 2016, muutoin testitulokset ovat vuodelta 2006
*** 48 jäädytys-sulatussyklin jälkeen

Mineraalikoostumus

Kalimaasälpä– Wt %
Plagioklaasi– Wt %
Kvartsi– Wt %
Amfiboli– Wt %
Biotiitti– Wt %
Muut– Wt %