Liity jäseneksi

Kivi » Julkinen rakentaminen » Aikaa ja käyttöä kestäviä ekologisia ratkaisuja

Aikaa ja käyttöä kestäviä ekologisia ratkaisuja

Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan (noin 17%) Suomen bruttokansantuotteesta, ja niiden tavoitteena on sekä tehostaa julkisten varojen käyttöä, myös parantaa eurooppalaisten ja eritoten suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

Suomi on ilmoittanut pyrkivänsä hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja sen myötä myös julkisilla hankintayksiköillä, kuten kunnilla ja kaupungeilla, on omat hiilineutraalit tavoitteensa. Kaupunkisuunnittelussa kasvavana teemana on kiertotalous, jolloin luonnonvarojen kestävä käyttö, materiaalien tehokas kierto ja niiden pitkä elinikä nousevat hankinnoissa tärkeiksi tekijöiksi.

Julkiset hankintayksiköt ovat keskeisessä roolissa kestävän kiertotalouden edistämisessä, sillä hankkeet ovat tyypillisesti suuria. Silloin myös vastuullisuudella ja kestävillä materiaalivalinnoilla on entistä suurempi merkitys, ja siksi suomalainen luonnonkivi on yksi parhaista vaihtoehdoista rakennusmateriaaliksi.

Kotimainen luonnonkivi on erittäin ekologinen materiaali, onhan se peräisin suoraan Suomen rikkaasta maaperästä. Suomalainen luonnonkiviteollisuus nojaa vahvasti graniittien, vuolukiven ja liuskeiden louhintaan ja jalostukseen, ja graniittimme onkin erittäin tunnettu ja arvostettu kivilaji myös maailmalla.

Erityisesti kaupunkirakentamisessa luonnonkivellä on merkittävä rooli. Kestävää ja kaunista luonnonkiveä käytetään perinteisesti katu- ja torialueilla, reunakivetyksissä ja rakennusten julkisivuissa.

Kotimainen luonnonkivi kestää Suomen vuodenaikojen vaihtelut, ja on lujuudeltaan ja kulutuksen kestoltaan omaa luokkaansa. Lähituotanto ja lyhyet kuljetusmatkat takaavat matalan hiilijalanjäljen esimerkiksi kiinalaiseen kivituotantoon verrattuna.