Liity jäseneksi

Kivi » Hautakivet » Hyvä kauppatapa ja kuluttajansuoja

Hyvä kauppatapa ja kuluttajansuoja

KIVI ry edellyttää jäsenyritystensä ja niiden palveluksessa tai niihin asiamiessuhteessa olevien henkilöiden noudattavan näitä KIVI ry:n hallituksen 13.12.2000 hyväksymiä hyvän kauppatavan mukaisia ohjeita sekä kaikkia KIVI ry:n ja viranomaistahojen hyvää kauppatapaa koskevia sopimuksia sekä yleisen lainsäädännön määräyksiä.

Hyvä kauppatapa ja kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalaki säätelee myös hautakivien kauppaa. KIVI ry ja kuluttaja-asiamies ovat lisäksi sopineet erityisistä hautakivien markkinointiohjeista, joiden noudattamiseen KIVI ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet. Jäsenyritykset kontaktitietoineen löytyvät KIVI ry:n kotisivuilta.

Lisätietoja kuluttajansuojasta

Mitä kauppatapaohje tarkoittaa kuluttajalle?

Kun hankit hautakiven KIVI ry:n jäsenyritykseltä, varmistat, että kauppa toteutuu kokonaisuudessaan hyvän kauppatapaohjeen mukaisesti.

Hyvän kauppatavan mukainen asiakaspalvelu

Hyvä kauppatapa edellyttää, että asiakaspalvelutilanteessa toimitaan hienotunteisesti. Asiakaspalvelijoiden on pukeutumisellaan, kielenkäytöllään ja koko olemuksellaan kunnioitettava asiakasta. Hautakivien esittelytilojen on oltava siistit ja asialliset.

Vainajan ja omaisten vakaumusta kunnioitetaan uskontokunnasta riippumatta, ja yrityksen tulee noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Asiakkaalle annetaan riittävästi aikaa päätöksentekoon.

Mahdollisissa reklamaatiotilanteissa toimitaan samojen periaatteiden mukaisesti.

KIVI ry:n hyväksymät, hautakivien yleiset toimitusehdot sekä hautakiven tilaussopimukseen liittyvät muut ehdot käydään asiakkaan kanssa läpi. Mahdolliset lisäehdot eivät saa olla ristiriidassa yleisten toimitusehtojen tai kuluttajalainsäädännön kanssa.

Hautausmaalla toimitaan hienotunteisesti ja noudatetaan seurakuntien ohjeita.

Hyvän kauppatavan mukainen markkinointi

Hyvä kauppatapaohje edellyttää, että jäsenyritykset noudattavat markkinoinnissaan KIVI ry:n ja kuluttaja-asiamiehen välillä sovittua markkinointimenettelyä sekä kuluttajalainsäädännön määräyksiä.

  • Hautakivien markkinoinnissa on noudatettava erityistä hienotunteisuutta, ja omaisia on kunnioitettava.
  • Ennen markkinointiviestin tai esitteen lähettämistä on pitävällä tavalla varmistettava, että vastaanottajan lähipiirissä on todella tapahtunut läheisen poismeno, ja että vastaanottajan yhteystiedot ovat oikein.
  • Hautakivien painetuissa tai sähköisissä esitteissä ei saa ilman lupaa käyttää muiden alan yritysten hautakivimalleja. Jos hautakivimallissa näkyy vainajan henkilötiedot, on lupa tietojen näyttämiseen pyydettävä vainajan omaisilta.
  • Markkinointiviestiin ei saa liittää mukaan kuolinilmoitusta.
  • Yhteydenotosta on pidättäydyttävä kolmen viikon ajan vainajan kuolemasta. Poikkeuksena hyväksytään tapaukset, joissa tilaaja itse ottaa ensimmäiseksi yhteyttä.
  • Ennen tilaussopimuksen tekemistä on tilaajalle selvitettävä, minkä tyyppisen ja minkä kokoisen hautakiven haudalle saa asettaa. Nämä tiedot myyjä saa tilaajan hallussa olevasta hautakirjasta tai sen liitteestä, tai ottamalla yhteyden ko. seurakunnan hautausmaan hoitajaan tai taloustoimistoon
  • Kun asiakas on allekirjoittanut tilaussopimuksen, on muiden alan yritysten kunnioitettava tätä päätöstä, eikä asiakasta silloin saa enää lähestyä markkinointitarkoituksissa.