Liity jäseneksi

Kivi » Hautakivet » Hautakiven hankinta

Hautakiven hankinta

Hautakivi on tärkeä osa suomalaista hautausperinnettä, ja yksilöidyn kiven avulla omaiset voivat kunnioittaa vainajan muistoa. Hautakiven hankintaan liittyy paljon tunteita, ja se on usein hyvin henkilökohtainen ja ainutlaatuinen tapahtuma. Siksi apuna onkin hyvä käyttää alan asiantuntijaa, joka tuntee seurakuntien säännökset ja esimerkiksi eri kivilajien ominaisuudet, sekä auttaa hankinnassa hienotunteisesti ja omaisen surun huomioiden. Hautakiveä ei ole pakko hankkia hautaustoimistosta, vaan sen voi tilata esimerkiksi KIVI ry:n jäsenyritykseltä.

Kuka voi hankkia hautakiven haudalle?

Hautakiven voi hankkia hautaoikeuden haltija, eli käytännössä useimmiten vainajan omaiset. Jos hautaoikeuden haltijasta on epäselvyyttä, asian ratkaisee seurakunnan kirkkoneuvosto. Hautakiveä tilatessa on hyvä olla mukana hautakirja, josta selviää hautapaikan haltija.

Millaisen hautakiven voin hankkia?

Seurakunnilla on hautausmaamääräykset, jotka määrittelevät kiven koolle, koristeille ja esimerkiksi reunakiville asetetut rajoitukset.

Seurakunnan on hyväksyttävä hautakivi ennen kuin se toimitetaan haudalle. Hautakiven toimittaja hankkii luvan seurakunnalta.

Mitä kivimateriaalia hautakiven on oltava?

Suomessa hautakivet ovat usein graniittia, koska se on erittäin kestävää ja takaa muistomerkin säilymisen sukupolvelta toiselle. Graniitti ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto, ja luonnonkivistä löytyykin runsas kirjo erilaisia värejä ja tekstuureja. Materiaalin valinnassa kannattaa pitää mielessä, että jotkin kivilajit ovat hyvin huokoisia tai pehmeitä, eivätkä ne välttämättä sovellu suomalaisiin sääolosuhteisiin. Suomalaiset kivet ovat aina testattuja, ja niiden mineraalikoostumus ja alkuperä tunnetaan.

Millainen pintakäsittely olisi paras?

Graniittiselle hautakivelle on usein useita pintakäsittelyvaihtoehtoja. Useimmiten kivi on edestä, sivuilta ja päältä kiillotettu. Kivi voi olla myös mattapintainen tai lohkopintainen, tai siinä voi olla poltettua tai hakattua pintaa. Kiven pintakäsittely vaikuttaa sen puhtaanapitoon. Yleissääntö on, että mitä karheampi pinta, sitä työläämpää puhdistaminen on. Kivivalmistajat tuntevat eri vaihtoehdot hyvin, ja osaavat suositella parasta pintakäsittelyä asiakkaan toiveet huomioiden.

Minkä muotoinen hautakivi voi olla?

Monimuotoiset ja vainajan elämästä kertovat muistomerkit rikastuttavat hautausmaakulttuuria, ja kivi voidaan nykypäivänä valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan hyvinkin yksilölliseksi. Kivivalmistajat auttavat mielellään kiven suunnittelussa, joten kannattaa rohkeasti ehdottaa erikoisempiakin toteutuksia. Kaikilla hautakiviliikkeillä on myös vakiomallistot, joita voidaan personoida esimerkiksi erilaisilla pronssikoristeilla.

Mitä muita käytännön asioita hautakiven valinnassa olisi hyvä ottaa huomioon?

  • Kiven koko
    Yleisimmin kiven kokoon vaikuttaa se, tullaanko kiveen tulevaisuudessa lisäämään uusia nimitietoja.
  • Kiven paksuus
    Jos hautakivi on liian ohut, sen pystyttäminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.
  • Kynttilät
    Haudoilla poltetaan usein paljon kynttilöitä, ja siksi voi olla hyvä valita kivi, jossa on joko kiinteä, kiveen upotettu tai kiven pintaan kiinnitetty kynttilälyhty. Silloin kynttilässä yleensä säilyy tuli kovassakin tuulessa ja sateessa.

Milloin hautakivi kannattaa tilata?

Hautakivi kannattaa tilata siten, että sen kustannukset voidaan huomioida perunkirjoituksessa. Kivien toimituksissa noudatetaan seurakunnan antamia toimitusaikarajoituksia. Kiven toimitusajasta sovitaan tarkemmin tilaussopimuksessa.

Milloin hautakivi toimitetaan ja miten se asennetaan haudalle?

On hyvä muistaa, että seurakunta voi evätä kiven haudalle toimittamisen, jos hautapaikkamaksua ei ole maksettu. Hautaoikeus siirtyy omaisille vasta kun maksu on suoritettu.

Hautausmailla on omat sääntönsä hautakivien asennukseen. Useimmissa seurakunnissa kivien asennusaika on kesä – lokakuu, ja esimerkiksi routaiseen maahan kiveä ei voi asentaa. Vaikka tilaaja voi asentaa kiven itse, voi olla varmempaa jättää asennus ammattilaiselle. Asennus kuuluu useimmilla kotimaisilla kivivalmistajilla hautakiven hintaan. Ulkomailta tilattuihin kiviin taas ei välttämättä kuulu asennusta tai pohjakiviä.

Tarkemmat ohjeet hautakiven asennukseen >>