Liity jäseneksi

Kivi » Hautakivet » Hautamuistomerkin asennusohje

Hautamuistomerkin asennusohje

Luonnonkivisen hautamuistomerkin asennusohje

Asennettavan hautakiven on oltava hautausmaan sääntöjen ja muistomerkkiohjeiden mukainen. KIVI ry:n jäsenyritykset tuntevat seurakuntien säännökset ja auttavat asennuksissa. Asennus kuuluu useimmilla kotimaisilla kivivalmistajilla hautakiven hintaan. Ulkomailta tilattuihin kiviin taas ei välttämättä kuulu asennusta, eikä pohjakiviä.

Hautakiven pystyttämisen ajankohdasta sovitaan hautausmaan esimiehen kanssa. Usein muistomerkistä on myös laadittava hautamuistomerkkisuunnitelma, joka hyväksytetään seurakunnalla ennen kiven valmistusta.

Hautakiven asennus

Hautakivi on pystytettävä sulan maan aikana. Poikkeuksena ovat ns. palkkialueet, joissa pohjakivet on korvattu erillisellä betonipalkilla tai vastaavalla rakenteella.

Hautakiven keskikohta haudalla on merkittävä seurakunnan toimesta. Sivulinjan tarkistaa kiven asentaja. Joskus sivulinjakin on merkitty seurakunnan toimesta.

Normaaliin hautakiveen tarvitaan aina pohjakivi. Pohjakiven vähimmäismitat ovat: paksuus 15 cm, syvyys 25 cm, ja leveys 10 cm enemmän kuin taulukivi.

Pohjakivi perustetaan reilun, vähintään 20 cm sepeli- tai hiekkakerroksen päälle. Mahdollinen multa- tai savikerros on ensin poistettava. Pohjakivi topataan tukevasti vaakasuoraan. Taulukivi asetetaan pohjakiven päälle siten, että se on keskellä pohjakiveä. Savisessa maassa edellä mainittu 20 cm:n sepelikerros ei välttämättä riitä, vaan savikerrosta on poistettava enemmän. Seurakunnan on huolehdittava siitä, että hautakiven asennusalusta on riittävän kestävä. Pohjakiven eteen on suositeltavaa jättää alue, jolle ei sijoiteta kukkamultaa, sillä maan kaivaminen välittömästi kiven edestä aiheuttaa kiven kaatumisvaaran.

Jokaisen hautausmaan tulisi varata hautakivien pystyttämiseen tarvittava routimaton maa-aines. Hautakiviasentajien kuorman mukana ei ole mahdollista kuljettaa riittävää määrää perustusmateriaalia.

Hautakiven tapitus

Ns. tapitus estää taulukiven liukumisen pois pohjakiven päältä. Taulukivi on aina sidottava pohjakiveen tapituksella, kun

  • pohjakiven päällimmäinen pinta on kiillotettu ja/tai
  • hautakivi on ns. pystykivi, jonka korkeus on vähintään 70 cm (ellei seurakunta muuta edellytä).

Tappien on oltava ruostumatonta terästä ja halkaisijaltaan vähintään 10 mm. Pohjakiven tapitusreikää ei saa porata kiven läpi. Sopiva reiän syvyys on 5-8 cm, ja reiän halkaisija 2 mm tappia suurempi. Tapin pitää upota pohjaan ja tauluun yhtä paljon (5-8 cm).

Asennuksen jälkeen

Asennustyön jälkeen hautakivi pestään puhtaaksi, mahdolliset kukat asetellaan takaisin haudalle ja kaikki työn jäljet siivotaan.